Izvēlies modeli un norādi savus mērus- uzšūsim 2 dienu laikāilgtspēja